Sälj er båt genom Västkustens Båtmäklare AB

Västkustens Båtmäklare - TrulyBoating

Förmedling av båtar till ett fast arvode, såhär går det till i stora drag:
Efter att ha tittat på er båt presenteras ett realistiskt slutpris, och vi kommer gemensamt fram till ett marknadsmässigt pris att begära för båten. Ett kontrakt som reglerar överenskommet arvode och försäljningsuppdragets längd och exklusivitet upprättas. Med det menas att mäklaren får ensamrätt till försäljningsuppdraget under X antal månader, samt att Y kr av köpeskillingen tillfaller mäklaren i form av arvode.

Samtliga data och utrustningslista sammanställs i samband med fotografering och filmning av objektet, som därefter läggs ut till försäljning på annonssajter på internet, youtube, instagram samt hemsidan. En nyckel överlämnas till mäklaren så det finns möjlighet att komma in och visa båten för spekulanter.
Mäklaren informerar löpande kring intressenter, visningar och bud men det är säljaren som får bestämma till vilken kund och till vilket pris båten får säljas.

Vad ingår i Mäklararvodet?

Varför ska man betala för en mäklare? Vad är det egentligen som mäklaren tar betalt för?
Att visa båten och skriva kontrakt är kanske det som är uppenbart för säljaren och köparen, men innan man når dit läggs ganska många timmars arbete samt en del kostnader. 
I mäklararvodet ingår bland annat:

- Bil, bränsle och arbetstid för resor till och från köpeobjektet
- Fotografering och filmning
- Redigering av foto
- Klipp, redigering och skapande av film
- Objektsbeskriving
- Upprättande av annons på hemsidan
- Annonsering på Blocket.se, i vissa fall även utlandsannonsering
- Exponering i Blocketbutik, Instagramkanal, Facebook, Youtubekanal och på hemsidan
- Telefonsamtal med spekulanter
- Mailkorrespondens med spekulanter
- Visningar med spekulanter
- Oberoende part i förhandling mellan köpare och säljare
- Framtagning av köpehandlingar
- Eventuell finansieringshjälp
- Fristående part gällande betalningsförfarande (självklart med klientmedelskonto)
- Bollplank för både köpare och säljare
- Erfarenhet och expertis

Mäklararvodet skall utöver ovanstående arbetstimmar och transporter täcka bolagets kostnader i form av försäkringar, bokföring, telefoni, hemsida, bank, programlicenser, kamerautrustning, reklam osv...

Tips

Båten bör städas noggrant och defekter åtgärdas. En ren båt där allting fungerar är mycket mer attraktiv på marknaden än en smutsig båt "för den händige".
Saknar ni tid eller möjlighet att städa och tvätta er båt, återställa lystern i teakdäcket eller utföra andra reparationer som kan behövas för att få er båt i ett attraktivt skick kan Västkustens Båtmäklare utföra dessa åtgärder mot ett fast arvode.

Försäljning

Båten ligger kvar vid er bryggplats eller på land. Behöver ni båtplats under försäljningsperioden kan detta oftast tillgodoses i västra Göteborg mot en fast kostnad utanför mäklararvodet. Ligger båten i sjön kan ni använda den precis som vanligt men vara beredda på att kunder vill se den.
Mäklaren tar hand om alla intressenter och sköter telefonsamtal och e-post, visningar, kontraktsskrivning, finansiering m.m. hela vägen fram till överlämnandet av båten.

Vid mottaget bud på accepterad nivå inbetalas en handpenning på 10% av köpeskillingen, köpekontrakt upprättas och besiktning utförs (om sådan ej redan är gjord).

Skulle besiktningen peka på väsentliga fel har köparen rätt att frångå avtalet utan rätt till ersättning (men får tillbaka erlagd handpenning), alternativt kommer man överens om ett prisavdrag eller avhjälpande av felen. Det här momentet slipper man om man redan vid uppdragets början besiktigar båten och därmed vet att objektet är i det skick man utger det för att vara. Däremot kan det bli aktuellt med en landbesiktning om båten ligger i sjön och vice versa.

Vid överlåtelsen av objektet utbetalas köpeskilling minus avdrag av mäklarens arvode till er. Blir båten inte såld inom uppdragets angivna tidsram utgår ingen ersättning åt endera håll, bortsett från eventuell hyra av båtplats. 

Köparna erbjuds finansiering genom Wasa Kredit. Det öppnar marknaden mot en mycket större kundgrupp än om ni säljer båten privat, då många föredrar att göra större inköp på avbetalning.

Som fristående återförsäljare för Alandia lämnas gärna offerter och svar på frågor kring båtförsäkring.